Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Тихонова Тетяна Борисівна
кандидат психологічних наук, доцент, Київський університет імені Тараса Шевченка
Шатирко Лариса Олексіївна
старший науковий співробітник Інституту психології імені Костюка Г.С. НАПН України

Філософія навчання іноземній мові розглядається провідними вченими лінгвістами, методистами та викладачами як процес розвитку та вдосконалення життєво необхідних мовних та мовленнєвих навичок та вмінь, які мають забезпечувати комунікацію на всіх рівнях щоденного життя людини.

Вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах має на меті вдосконалення мовних та мовленнєвих навичок, які дають реальну можливість використовувати іноземну мову як засіб спілкування. Навчити студентів вести телефонні розмови іноземною мовою досить складне завдання. Ці складнощі зумовлені не тільки необхідністю засвоїти цілу низку мовних кліше та виразів притаманних телефонному етикету, а також тим, що співрозмовники не мають зорового контакту, не бачать артикуляцію одне одного, отримують лише вербальну інформацію.

Передумовою ефективної практичної роботи в аудиторії є узагальнення та систематизація засадничих позицій, а саме: телефонні перемовини поділяються на приватні та ділові, найпоширеніші теми – це поздоровлення, передача інформації, уточнення деталей,подяка, відмова від запрошення, висловлення співчуття, тощо.

На першому етапі мають бути засвоєні іншомовні кліше та вирази привітання, представлення, уточнення деталей, прощання тощо. Видається доцільним, аби викладач на другому етапі пропонував тему та приблизний перелік питань та запитань. Далі студенти будуть робити це самі.

Як уже зазначалося, найбільшою складністю у веденні телефонної розмови іноземною мовою є те, що співрозмовники не бачать одне одного, вони позбавлені невербальних джерел інформації, що є, як відомо, суттєвою складовою всього інформаційного поля. Ще однією перешкодою може бути якість зв’язку чи звуку, що призводить до ускладнення розуміння.

Ми пропонуємо таку поетапну організацію роботи в аудиторії із застосуванням методів та прийомів, які наближають аудиторне тренування телефонних розмов до реального життя.

Отже, пропонується така послідовність

На першому етапі викладач пропонує практично все : мету , тему, перелік запитань, кліше та вирази притаманні телефонному спілкуванню. Імітація телефонних розмов відбуваються у режимі ”face-to face”, тобто співрозмовники бачать артикуляцію, жести, вираз обличчя, тощо. Це зумовлено тим, що основною навчальною метою є засвоєння та відпрацювання кліше та виразів, типових для телефонних перемовин.

На другому етапі викладач формулює лише тему, яка прямо чи дотично пов’язана із загальною темою. Тему та приблизний перелік запитань готують самі студенти. На цьому етапі рекомендовано використання таких прийомів, мета яких – блокування зорового контакту: під час уявної телефонної розмови студенти заплющують очі або надягають на очі пов’язки. Співрозмовників можна посадити спинами одне до одного. Викладач може заздалегідь підготувати достатнього розміру картонку й поставити її між співрозмовниками.

Такі прості прийоми є досить ефективними й мають своє логічне продовження на третьому етапі, коли студенти в аудиторних умовах або ж у ситуації реального життя повідомляють одне одному ту чи іншу цікаву або важливу інформацію іноземною мовою. Реальне телефонне спілкування з викладачем є самостійним творчим пошуком. Подальше обговорення як прогресу, так і складнощів кожного індивідуалізує процес групового навчання.

Отже, навчання студентів вести телефонні розмови за допомогою вищезазначених методів та прийомів має на меті поетапне наближення до реальних життєвих ситуацій. Така організація навчального процесу надає змогу засвоїти необхідні слова, вирази та кліше в режимі аудіювання-мовлення, розвивати вміння концентрувати увагу на звуковому ряді,вдосконалювати навички аудіювання, що в свою чергу мінімізує психологічні страхи та побоювання телефонної комунікації іноземною мовою.

 

Джерела та література:

  1. Matthew Jones, Philip Kerr. Straightforward. Pre-intermediate. Macmillan Publishers Limitted, 2005
  2. Alex Harrop. Behaviour modification in the classroom. Hodder and Stoughton. London Sydney Auckland Toronto First published, 1983
Коментарі до статті:
© inforum.in.ua, 2014 - 2021
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net