Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЖІНКИ

Грицюк Ірина Михайлівна
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат психологічних наук, доцент

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується суттєвими змінами у системі гендерних відносин, внаслідок чого виникає ризик порушень формування гендерної ідентичності у підростаючого покоління . У рамках традиційної освіти існує сильний вплив стереотипів на виховання й навчання дітей. І.С.Кон пише про кризу маскулінності — сьогодні чоловікові все складніше відповідати тій ролі, яку йому пропонують сформовані норми [1]. У вітчизняній психології дана проблема розглядається в основному у двох напрямках: психологічному та соціально-психологічному.

У межах психологічного напрямку дослідження спрямовані на визначення відмінностей між статями, особливостей статевої диференціації, формування психологічної статі (Т.В.Бендас, Д.Т. Воронцов [3], Є.П. Ільїн [1], І.С. Кльоцина, М.І. Кошенова, Д.В. Логвінова [2] та ін.). Підкреслюється, що обидві статі психологічно рівноцінні, хоча й різні за змістом. Протягом багатьох поколінь роль жінки практично зводилася до одного: піклуватися про сімейне вогнище, бути продовжувачкою роду, виховувати дітей. Однак протягом останніх двох-трьох поколінь у розвинутих країнах жінки отримали однакові права з чоловіками. В силу цієї рівноправності до її незмінної ролі хранительки домашнього вогнища і продовжувачки роду додалася ще одна не менш важлива і трудомістка – працюючої жінки. Вона стала заробляти гроші, здійснюючи таким чином свій внесок у сімейний бюджет. Звичайно, завдяки цьому жінка отримала економічну незалежність і самостійність, але з цим додались й нові обов'язки.

Головні ідеї жіночих теорій:

- психологічний розвиток жінки відбувається в її стосунках із людьми;

- спілкування з людьми визначає психологічний стан людини, особливо якщо йдеться про жінку;

- жінки орієнтовані на турботу про інших людей, відповідальність за них, спілкування; чоловіки ж тяжіють до самотності, відчуженості, самостійності;

- традиційні психологічні теорії неправильно витлумачують особистісний досвід не лише жінок, а й чоловіків. Суспільство тисне на хлопчиків, змушуючи їх орієнтуватися на конкуренцію, відчуженість, силу і владу;

- центрована на відносинах модель психології жінки, яка підкреслює важливість емоційної близькості з людьми і жах відчуження від них;

- головна рушійна сила в житті жінки — постійне прагнення до спілкування, взаємності;

- інтерес, щирість, здатність активно діяти, відчуття власної цінності зростають, коли людина бере участь у відносинах з людьми. У результаті вона почувається не самотньою, а тісно пов´язаною з іншими, що змушує її розширювати коло спілкування;

- центральні моменти розвитку особистості — це досвід встановлення зв´язку з людьми й відчуження від них у процесі спілкування. Основою нового розуміння важливості людських контактів є емпатія;

- мета психологічного розвитку — участь у стосунках із взаємною довірою й взаємною емпатією, а не самотність і відчуження від людей тощо[4].

Фізіологічні та психологічні особливості жіночого організму спричинюються до того, що деякі виробничі фактори (значне фізичне навантаження, вимушене положення тіла, вібрація, шум, дискомфорті волого-температурні умови навколишнього середовища, загазованість, запиленість приміщень тощо) впливають на жінок більш несприятливо, ніж на чоловіків. Особливо посилюється цей вплив при фізіологічних змінах в організмі (менструація, вагітність, лактація, клімакс).

Психологічне функціонування жінки значною мірою залежить від суспільного устрою, від рівня розвитку суспільства, стану медичного обслуговування.

Головною особливістю жіночого організму є циклічне коливання концентрації статевих гормонів у кров'яному руслі, що приводить до ритмічних змін функції всіх органів.

Циклічні функціональні зміни, що в нормі відбуваються в організмі жінки, умовно об'єднані в кілька груп. Ці зміни спостерігаються в системі гіпоталамус-гіпофіз, яєчниках (яєчниковий цикл), матці (у першу чергу в її слизовій оболонці – матковий цикл). Поряд з цим відбуваються циклічні зрушення в усьому організмі жінки, відомі як менструальна хвиля. Вони проявляються періодичними змінами діяльності ЦНС, обмінних процесів, функції серцево-судинної системи, терморегуляції та інших [4].

Психофізіологічна характеристика стану жінки насамперед визначається особливостями ВНД. Відомо, що у чоловіків ліва півкуля має домінуюче значення в діяльності мозку. У жінок це виявляється меншою мірою. Така особливість пов'язана з досить вираженим представництвом мовної функції не тільки в лівій, а й у правій півкулі.

Жінок відрізняє від чоловіків більша здатність до переробки мовної інформації, оволодіння рідною та іноземними мовами, синхронного перекладу, а також до мовно-аналітичної стратегії рішень і високого ступеня мовної регуляції рухів. Тому у процесі навчання, спортивних тренувань, оволодіння трудовими діями необхідно акцентувати їх мовним супроводом.

Мовний аналіз дій, яким ми доводимо до свідомості окремі елементи і тонкощі, пояснюємо помилки, суттєво прискорює оволодіння рухами, формування навичок.

Жінки переважають чоловіків за здатністю запам'ятовувати мовну інформацію; в них більше розвинена як короткочасна, так і довгочасна пам'ять. Водночас цифрова пам'ять і швидкість перероблювання інформації у жінок нижчі, ніж у чоловіків.

Жінкам притаманна вища емоційна збудливість, емоційна нестійкість і тривожність.  Однією з особливостей жінок є їхні вищі захисні функції. Вони легше переносять крововтрату, швидше відтворюють кров.   Особливістю функціонального стану жінки при фізичній роботі є менш ефективний, ніж у чоловіків, шлях збільшення об'ємної швидкості кровотоку — переважно за рахунок підвищення частоти серцевих скорочень.

Окрім наведених вище функцій жіночого організму, є психофізіологічні особливості, що відіграють вагому роль увиконанні певної діяльності.

Жіночому організму властива більша, ніж у чоловіків, реактивність ЦНС із переважанням збудливих процесів. У жінок відмічається більша лабільність вегетативної нервової системи, що пов'язано з особливостями гормональної регуляції та в першу чергу з менструального циклу.

Така складна система є досить вразливою під впливом шкідливих факторів та потребує психологічних, психотерапевтичних впливів.

 

Джерела та Література

1. Александров Ю. И. (гл. редактор). Основы психофизиологии: [Учебник] / Ю. И. Александров − М.: ИНФРА, 1998. − 432 с.

2. Горго Ю. П. Психофізіологія (прикладні аспекти): [Навч. посіб.] /Ю. П. Горго. − К.: МАУП, 1999. − 124 с.

3.Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология: [Учебник] / Е. П.  Ильин. − СПб.: Питер, 2001. − 454 с.

4. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. − СПб.: Питер, 2002. − 544 с.

Коментарі до статті:
Тетяна Федотова [17.05.2017 10:59]
Дуже цікава та актуальна стаття! Скажіть, будь ласка, які гормони і як впливають на психофізіологічний стан жінки?
© inforum.in.ua, 2014 - 2023
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net