Актуально
Катерина Витріщак, Тамара Дучимінська
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЖИТТЄВОЇ СТІЙКОСТІ ТА БЕЗПОРАДНОСТІ СТУДЕНТІВ
Карина Давидюк, Михайло Коць
ДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
Анна Кихтюк, Оксана Кихтюк
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ НА СТРЕСОГЕННІ СИТУАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Леся Клюйко
САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Жанна Козлова, Тетяна Федотова
ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНОСТІ ШКІЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Віта Котуза
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Тамара Михайлівська, Тамара Дучимінська
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Алла Мудрик, Юлія Юрчук
ЯВИЩЕ АКАДЕМІЧНОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ
Світлана Подольчук, Олександра Хлівна
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тетяна Тихонова, Лариса Шатирко
АКАДЕМІЧНА ПРОКРАСТИНАЦІЯ, ЯК ЧИННИК БЛОКУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
© inforum.in.ua, 2014 - 2019
Розробка : "Almeis" ICA
+38 (066) 426 31 33
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Московська, 67-2
inforum.in.ua@ukr.net
inforuminua
www.fb.com/inforuminua