Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСІЇ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Гладковська Єлизавета
студентка факультету психології та соціології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
Дучимінська Тамара
кандидат психологічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Постановка наукової проблеми та її значення. Агресивна поведінка – це поведінка, метою якої є нанесення шкоди певному об’єкту або людині. Агресивна орієнтація проявляється в діях, спрямованих проти особистості, і виражається в образах, насильстві, вбивствах тощо. Існує зв’язок між об’єктивною ситуацією і агресивною поведінкою людини через дію опосередкованих причин: готовність до агресії (злість, гнів), а також суб’єктивна інтерпретація людиною певної ситуації. Агресія у підлітків є результатом викривленого процесу соціалізації, жорстокого ставлення до них тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психологічній літературі висвітлені фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження агресії (Р. Аткінсон, А. Бандура, Р. Берон, Д. Річардсон); форм агресії та її проявів (Е. Фромм); види агресії та її дослідження (А. Басс, А. Дарка); причини, наслідки та контроль агресії (Л. Берковіц); діагностика, профілактика та корекція агресії ( І. Фурманов, Т. Рум’янцева), мотиви агресії (Дж. Каган).

Метою дослідження є аналіз причин виникнення агресії у підлітків на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Підліткова агресія у сучасному середовищі є однією з поширених проблем цього віку. Агресія може проявлятись у різних аспектах життя підлітка. Для вирішення цієї проблеми, спочатку необхідно визначити причини виникнення підліткової агресії.

У числі різноманітних, взаємопов’язаних причин, що обумовлюють прояв поведінки підлітків, що відхиляється, можна виділити такі чинники, як:

-     психолого-педагогічний чинник, що виявляється в дефектах шкільного i сімейного виховання;

-     індивідуальний чинник, що діє на piвнi психобіологічних передумов асоціальної поведінки;

-     соціально-психологічний чинник, що розкриває несприятливі особливості взаємодії неповнолітнього з своїм найближчим оточенням в ciм’ї, на вулиці, в учбово-виховному колективі [3].

А. Бандура головним джерелом агресії вважає научіння через спостереження за зразком. На його думку, більшість особливостей нашої поведінки розвивається в основному шляхом наслідування моделей. Коли вихователь дитини (батьки, вчителі) виявляють агресивність, то й дитина, наслідуючи їх, стане агресивною. Навіть, якщо діти і не втілюють відразу зразки (моделі) агресивної поведінки в дію, вони їх, як правило, засвоюють [1].

Формування агресивної поведінки у підлітків може відбуватися з декількох причин:

-     якщо дитина з неблагополучної сім’ї, тобто сім’ї, в якій  знецінюються або ігноруються основні сімейні функції;

-     дитина із соціально неблагополучних верств населення, де агресія по відношенню до інших вважається нормою;

-     насильство або травматичні подій, що можуть викликати агресію у підлітка, відносно себе або інших;

-     психічні розлади або проблеми зі здоров’ям;

-     залежність від алкоголю або наркотичних засобів, може призвести до агресивної поведінки;

-     тиск з боку оточення, неприйняття підлітка однолітками;

-     мас-медіа, комп’ютерні ігри, які пропагують культ насильства та агресії;

-     низька або завищена самооцінка[2].

У ході досліджень Паттерсон довів: якщо агресивність підлітка змушує однолітків його боятися та підвищує авторитетність, з роками агресія буде зростати. Одна з причин агресивної поведінки підлітків це незнання та невміння реагувати по-іншому. Діти, яких виховували з насильством та образами, виростають із схильністю до агресивних дій. Це не означає, що вони свідомо хочуть так поводитись, часто вони не знають, як вчинити інакше. Їхнє оточення показувало, що агресія може бути чи не єдиним способом вирішення проблеми. Особистість підлітка лишe формується, тому він оцінює та переймає поведінку та судження найближчого оточення – батьків, друзів [5].

Структура прояву різних форм агресії обумовлена одночасно як віковими, так і статевими особливостями. У ранньому підлітковому віці у хлопчиків домінує фізична агресія, а у дівчаток вона виражена незначно – вони віддають перевагу вербальній формі прояву агресії. Якщо інші оцінюють підлітка, його здібності, риси і навички нижче, ніж він оцінює себе сам – це спричинює агресію. Ця агресія зазвичай проявляється у формі роздратованості, фізичної агресії та образ [4].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, підліткова агресія може бути викликана різноманітними причинами. Основними такими причинами є неефективне виховання підлітка, неблагополучність сім’ї, наслідування найближчого оточення, залежності різного роду, психічні розлади або проблеми зі здоров’ям, низька або завищена самооцінка, вплив мас-медіа або комп’ютерних ігор.  Враховуючи причини виникнення підліткової агресії, можна вчасно запобігти її розвитку та негативних наслідків, які можуть бути викликані агресією підлітка.

 

Джерела та література:

  1. Бандура А., Уолтер Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитательных и семейных отношений / Под ред. С. Римского. – М., Апрель– Пресс: ЭКСМО – Пресс, 2000. – 509 с.
  2. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – Санкт-Петербург.: Прайм-Еврознак, 2001.­­­- 512 с.
  3. Вовканич М. Д. Соціально-психологічні особливості прояву агресивної поведінки в підлітковому віці/Науковий вісник, м. Ужгород. – 467 с.
  4. Семенюк Л. М. Психологическиеособенностиагрессивногоповеденияподростков и условия его коррекции / Л .М. Семенюк. – Москва., 1991.– 213 с.
  5. Крылов Д. Н. Критическиепериодыформированияличности / Д.Н.Крылов. − Москва.– Санкт-Петербург.: Речь, 2000. − 380 с.
Коментарі до статті:
© inforum.in.ua, 2014 - 2024
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net