Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ», «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ», ПРО ПСИХОЛОГА-ПРОФЕСІОНАЛА

Вічалковська Наталія
кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професія психолога.  Ще в 60-х роках Жан Піаже передбачав, що ХХІ століття стане віком психології, психологія має стати головною наукою. І психологія, дійсно, стає не лише головною наукою, а й надзвичайно затребуваною. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася  роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту. 

Психологія надзвичайно швидко розвивається задля того, щоб надати відповіді на суспільні зміни і виклики. Саме наукова психологія має бути використана в перспективі для подолання тих чи інших реальних загроз людині та групі, особистості та суспільству. Виклики, зумовлені соціальними чи природними катаклізмами мають бути успішно переборені завдяки тому, що свідомість та усвідомлення стане головною стратегічною лінією нашої поведінки.

У нашій країні проблема підготовки психологів найбільшу актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися сфери, де знадобилася  допомога  кваліфікованих  психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики.

Сучасний психолог повинен оптимально поєднувати в собі особистісні і професійно важливі якості. Відомо,що особистість психолога являється «лікувальним засобом» для клієнта, який звернувся за кваліфікованою допомогою. Обнадіює те, що особистісні і професійні якості, що вимагаються не є вродженими,  а розвиваються на протязі життя.

Студентський період займає особливе місце в процесі формування необхідних якостей. Якщо студент уявляє майбутню спеціальність певним образом, то прагне в своїй навчальній діяльності до цього образу.

Тому метою нашого дослідження було виявлення уявлень студентів, які навчаються за спеціальністю « психологія», «практична психологія» на факультеті психологія ВНУ імені Лесі Українки.

Опитування проводилося серед першокурсників факультету психології  у якому прийняли участь 5 студентів (3 дівчат та 2 хлопців). Опитування проводилося, як відповідь на запитання: - «Який має бути практичний психолог? Який це компетентний практичний психолог?» І було запропоновано такі варіанти відповіді: продуктивно навчати, здатність до критики і самокритики, емпатійність, вміння ладити з людьми, вміння слухати і зрозуміти іншу людину, доброзичливість, уміння вселяти в клієнта впевненість.

З рис. 1 видно, що всі респонденти 100% (5 досліджуваних) вибрали такі характеристики як: продуктивно навчати, емпатійність, вміння слухати і зрозуміти іншу людину та доброзичливість. В той час як вміння ладити з людьми та уміння вселяти в клієнта впевненість обрали 80% (4 респондентів) та здатність до критики і самокритики обрали 60% (3 респондента).


Рис. 1.Показники характеристик якими повинен володіти фахівець-психолог

 

Цілковито інші характеристики назвали студенти-старшокурсники.

Який має бути практичний психолог?

-  продуктивно навчати

-  здатний до критики і самокритики

-  емпатійний

-  вміння ладити з людьми

-  вміння слухати і зрозуміти іншу людину

-  доброзичливість.

Мати добре, емоційно позитивне ставлення до клієнта, уміння вселяти в клієнта впевненість, ентузіазм стосовно до роботи та її завдань, старанність - здатність та нахили до тривалої і посидючої праці, дисциплінованість,

здатність до критики і самокритики,неупередженість, вміння ладити з людьми.

Важливими моральними якостями психолога безумовно вважаються доброзичливість, шанобливе ставлення до людей, чуйність, альтруїзм, гуманність, інтелігентність.

 Велике значення для психолога мають комунікативні якості його особистості: вміння розуміти інших людей і психологічно коректно впливати на них. Психолог повинен уміти працювати з людьми, розбиратися в характерах, володіти не тільки психологічними знаннями, а й психологічної інтуїцією. Комунікативними якостями психолога, важливими для його професійної діяльності, можна вважати привабливість, товариськість, тактовність, ввічливість, вміння слухати і зрозуміти іншу людину. Загалом комплекс цих якостей часто називають "талантом спілкування".

Для психолога важливі такі емоційні прояви особистості як невимушеність, природність і щирість у спілкуванні, стійкість до стресу, емоційна стабільність, здатність до співпереживання.

 До необхідних особистісних властивостей практичного психолога відносять здатність до емпатії (співпереживання), вміння зрозуміти стан клієнта. Однак важливо і вміння зберігати деяку дистанцію. При недотриманні цього правила у психолога може виникнути синдром згоряння та комунікативної перевантаження.

 Професійному психолога важливо мати адекватну самооцінку, розуміти індивідуальні особливості своєї особистості, свої здібності, сильні і слабкі сторони характеру. При цьому корисно знати способи компенсації власних особистісних недоліків.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування – все це допомагає випускникам факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки  стати професійними психологами. Окрім того, отримавши фахову освіту психолога, наші студенти  разом з нею отримують  цілий комплекс навичок, що сприятимуть їхньому  успіху на ринку праці.

Коментарі до статті:
© inforum.in.ua, 2014 - 2022
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net