Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

ЗАХИСНІ ТИПИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ З ФАСП

Збирун Вадим
студент 4 курсу ПП-42, факультету психології, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Вічалковська Наталія
кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Щоденно зростає число повідомлень про людей з ФАСП. Фетальний алкогольний синдром (ФАС) - це медичний діагноз, який ставлять за низкою фізичних і когнітивних (пов'язаних із засвоєнням інформації та інших поведінкових) симптомів впливу алкоголю на плід під час вагітності. За визначенням, люди з ФАСП мають відхилення в головному мозку, фізичні порушення. У них може не бути види­мих характерних рис обличчя, викликаних впливом алкоголю а симпто­ми можна помітити тільки в зразках первинної та вторинної поведінки. Дітей з ФАСП, чиї фізичні недоліки включають порушення в головному мозку, часто сприймають як таких, у яких є проблеми з поведін­кою. Не маючи інформації про ФАСП, дорослі часто сприймають дітей з такою поведінкою як ледачих, невмотивованих або вороже налаштованих. Якщо у дітей спостерігається ФАСП, непостійний рівень виконання є нормальним для їхнього стану. У ті дні, коли вони отриму­ють «незадовільно», вони вчаться так само старанно, як і у дні, коли отримують «відмінно». Якщо про поведінку думати як про симптоми фізичного порушення, це розширює можливість розробки ефективних методів роботи для батьків і фахівців. Багато батьків і фахівців розчаровані результатами роботи з дітьми та підлітками, у яких спостерігається фетальний алкогольний спектр порушень (ФАСП) так як методи роботи, які батьки і фахівці успішно використовують при роботі з іншими дітьми, здаються непридатними для дітей з ФАСП. Дуже часто дорослим не вистачає інформації про ФАСП, і вони опиняються в круговороті зростаючого розчарування, що­сили намагаючись змінити симптоми замість того, щоб підійти до ситу­ації по-іншому.

У багатьох книгах і статтях містяться довгі списки типів поведін­ки людей з ФАСП. Деякі типи поведінки в цих списках виглядають без­глуздими (наприклад, незрілість, труднощі з побудовою логічних лан­цюжків), інші з них лякають (наприклад, гнів або агресія). У недавніх дослідженнях були зроблені спроби роз'яснити ці списки шляхом ство­рення нових списків первинних і вторинних поведінкових характерис­тик (Штрайссгут). Первинні поведінкові характеристики - це ті типи поведінки, які, як вважається, найбільш чітко відображають основні по­рушення головного мозку:

 • Незрілість; молодші соціально та за розвитком, ніж за календарним віком.
 • Швидкість переробки інформації повільніша.
 • Імпульсивність, відволікання, мінливий рівень виконання.
 • Добре розвинені здібності в деяких сферах, таких як мистецт­во,
  музика, навички міжособистісних відносин, навички володіння комп'ютером та інші.
 • Труднощі з узагальненням, створенням логічних ланцюжків і асоціацій.
 • Труднощі з абстрагуванням і прогнозуванням результатів.
 •  Надмірна або недостатня чутливість до подразників.

Вторинні типи поведінки - це, найчастіше, захисні типи, які, як вважають, розвиваються з часом, коли існує сильна невідповідність між людиною і світом, і коли постійно присутні невдачі і незадоволеність. Невідповідність оточенню є причиною емоційного болю і  через це розвиваються захисні типи поведінки, за допомогою яких здійснюються спроби захистити себе від болю. Ці типи поведінки є більш складними, ніж первинні, але з іншого боку, їх можна запобігти.

Захисні вторинні типи поведінки можуть розвиватися дуже рано, і часто з ними важко впоратися. Дуже важливим тут є раннє розпізнавання, корекція і попередження.

 • Втома, почуття розчарування
 • Тривога, полохливість
 • Жорсткість, несприйнятливість, схильність посперечатися
 • Низька самооцінка, почуття невдачі і недостатньої самоповаги
 • Прагнення до визнання, спроби створювати гарне враження
 • Замкнутість, мало друзів, стає жертвою насмішок
 • Відіграється на оточуючих, агресивний
 • Проблеми в сім'ї та / або в школі, застосування дисциплінарних
 • стягнень або виключення з навчального закладу
 • Проблеми сексуального характеру (можуть бути ускладнені
 • раннім сексуальним та емоційним насильством)
 • Прогули, втечі, інші форми уникнення, проблеми з законом
 • Депресія, саморуйнування, спроби суїциду (найбільш серйозні

прояви і найбільша поширеність серед підлітків і дорослих).

Зміни в розумінні різниці між первинними і вторинними типами поведінки, а також у розумінні ролі головного мозку в поведінці людини встановлюють платформу для того, щоб намагатися впливати по-іншому, а не сильніше. Батьки і фахівці прийшли до спільного висновку, що чим сильніше вони намагаються змінити поведінку дітей, тим гіршою ця поведінка стає. Коли поведінка використовується як сигнал, як симптом розладу, можна зробити інший підхід до виливу або до корекції яка може включати: метод тайм-ауту;давати додаткову роботу або обов'язки;ігнорувати; соромити;складати таблиці з оцінками дитини;домовлятися;«Домашній арешт» або інше обмеження свободи дій;тимчасове відсторонення від навчання;утримання в закладі закритого типу;ви­користання мистецтва, поезії, драми, рольових ігор, музики, домашньої обстановки, фотографій.

 

Список використаних джерел:     

 1. Інтернет ресурси:  http://weber.u.washinglon.edu/~ fasdpn /FASCETS: www.fascets.org
Коментарі до статті:
© inforum.in.ua, 2014 - 2022
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net