Neonila Bozhko, Iryna Polishchuk, Olga Rosolovska
THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PbSe-AgSbSe2 SOLID SOLUTIONS
Данильчук С. П., Ілюшко Н. В., Герасимюк Ю. А., Божко В. В.
ТЕРМІЧНО СТИМУЛЬОВАНА ПРОВІДНІСТЬ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x=0,1 0,25)
Данильчук С.П., Апшай В.С.
ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОНОКРИСТАЛА Ag2CdSnS4
Данілевська Наталія Богданівна, Нечипорук Богдан Дмитрович, Новоселецький Микола Юхимович
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ ЦИНКУ
Замуруєва О. В., Кадлубицкий А. О., Мирончук Г.Л., Вілюс Вертяліс
КІНЕТИКА ФОТОПРОВІДНОСТІ В КРИСТАЛАХ Ag2In2Si(Ge)Se6
Капітула Сергій Юрійович
СИНТЕЗ ТА РЕНТГЕНОСТРУКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК ГІДРОКСИДУ КАДМІЮ
Кримусь А. С., Нігматуліна О. С., Прокопюк Л. Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ МОНОКРИСТАЛІВ AgxGaxGe1-xSe2 (0,167>x>0,333)
Левковець С. І., Андріяшина І. С., Піскач Л. В.
ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ТАЛІЙ (І) ТА ПЛЮМБУМ (ІІ) БРОМІДАМИ
Маргарян Артем, Аугустас Некрошюс
ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ Tl1-xIn1-xGexSe2 (x = 0.1; 0.20)
Махновець Г. В., Рижук А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОНОКРИСТАЛІВ Tl1-xIn1-xGexSe2
Маїло Сергій Васильович, Денисюк Наталія Михайлівна
ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ TlPb2Br5 – TlPb2J5
Мельник М., Кримусь А. С., Василюк М.
ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ AgxGaxGe1-xSe2
Паліюк Оксана Миколаївна, Новосад Олексій Володимирович, Божко Неоніла Анатоліївна
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ Cu1-xZnxInSe2
Пойман Олена Миколаївна, Новосад Олексій Володимирович, Денисюк Мар’яна Іванівна
ФОТОПРОВІДНІСТЬ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ CuInS2-ZnIn2S4
Піскач Л. В., Фічук К. С., Піскач М. Ф.
СИСТЕМИ TlInS2(Se2) – CdS(Se)
Рудик Богдан Петрович, Мороз Микола Володимирович
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ ЦИНКУ АНАЛІЗОМ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ПРОФІЛЮ
Семенюк Тетяна Анатоліївна, Іщук Іванна Миколаївна, Рубчинська Марта Леонідівна, Кевшин Андрій Григорович
ОСНОВНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СТРУКТУРУ ОКСИДНИХ ТА ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ
© inforum.in.ua, 2014 - 2023
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net