Запухляк Ж.Р., Катанова Л.О.
Оптимізація фотоелектричних параметрів гетероструктури ZnO/CdS/CdTe в середовищі SCAPS
Кот Ю.О.
EMISYJNA TOMOGRAFIA POZYTONOWA JAKO NARZĘDZIE BADAN CHOROB NOWOTWOROWYCH
Куршель Д.С.
ЛІХТАР НА СОНЯЧНІЙ БАТАРЕЇ
Литвиненко С.С., Конотопчик І.О.
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕФЕКТИ ЗЕЄБЕКА ТА ПЕЛЬТЬЄ
Налепа А.О.
ФІЗИКА УТВОРЕННЯ ВЕСЕЛКИ
Rudysh М.Ya, Piasecki M., M.G. Brik
INVESTIGATION OF ELECTRONIC AND ELASTIC PROPERTIES OF AgGaTe2 CHALCOPYRITE CRYSTALS: DFT STUDY
Rudysh М.Ya.
MODELLING OF VIBRATIONAL PROPERTIES OF AgGaS2 CRYSTALS
Захарчук Д.А., Фесь І.А.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖДОЛИННОГО РОЗСІЯННЯ В n-Si В ТЕМПЕРАТУРНОМУ ІНТЕРВАЛІ 78-300 К
Хомич Д.С. , Трофімук С.В.
ДАТЧИКИ ТРИАНГУЛЯЦІЇ
Вадим Дейна, Роман Сташук
БЕЗКОНТАКТНІ НАПІВПРОВІДНИКОВІ ТЕРМОСЕНСОРИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИП ДІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Їдак І.В., Підгорний Д.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ ТА П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ КРИСТАЛІВ ТАНТАЛАТУ ЛІТІЮ УЛЬТРАЗВУКОВИМ МЕТОДОМ
Тарасенко А.О., Ходаківський Є.О.
ОТРИМАННЯ ТА ВОЛЬТ-АМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУР ОКСИД/CuInSe2-ZnIn2Se4
Шабала О.О., Рудницький М.С.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИМУЛЯЦІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Юсюк К.О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛОРГАНІЧНИХ КАРКАСНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ФІЛЬТРАЦІЇ ГАЗІВ
© inforum.in.ua, 2014 - 2021
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net