Гайдук Галина Анатоліївна
СМИСЛОВА РЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ
Гергель Євгеній Леонідович, Лещенко Валерія Миколаївна
ОБ’ЄКТИ СТРАХУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Девіс Лариса Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОДНОЛІТКАМИ В УМОВАХ ДЕПРИВАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Кормишев Микола Володимирович
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВИХОВУЄТЬСЯ ПОЗА РОДИНОЮ
Коць Михайло Онисимович, Гольц Світлана Вікторівна
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Панчук Олена Анатоліївна
ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТІСТІ В ШКІЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Рыжова Н. А.
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
Сердюкова Інна Миколаївна
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ
Тихонова Тетяна Борисівна, Шатирко Лариса Олексіївна
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Федотова Тетяна Володимирівна
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Фомина Наталья Александровна, Пошехонова Анна Николаевна
СООТНОШЕНИЕ СИМПТОМОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИХ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Філіппова Інесса Юріївна, Мар’ян Здіслав Степуляк
ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ДІАЛОГ КУЛЬТУР
Цьось Юлія Анатоліївна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Чміль Наталія Сергіївна
ОСОБИСТІСНА ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО МІКОСЕРЕДОВИЩА ДУХОВНОГО ВНЗ ДЛЯ СТУДЕНТА-БОГОСЛОВА
Широкорадюк Лілія Анатоліївна
ЛИХОСЛІВ’Я ЯК ФАКТОР ПСИХОТРАВМИ І ПЕРЕШКОДА СТАНОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ
© inforum.in.ua, 2014 - 2023
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net