Гайдук Галина Анатоліївна
СМИСЛОВА РЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ
Гергель Євгеній Леонідович, Лещенко Валерія Миколаївна
ОБ’ЄКТИ СТРАХУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Девіс Лариса Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОДНОЛІТКАМИ В УМОВАХ ДЕПРИВАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Кормишев Микола Володимирович
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВИХОВУЄТЬСЯ ПОЗА РОДИНОЮ
Коць Михайло Онисимович, Гольц Світлана Вікторівна
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Панчук Олена Анатоліївна
ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТІСТІ В ШКІЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Рыжова Н. А.
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
Сердюкова Інна Миколаївна
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ
Тихонова Тетяна Борисівна, Шатирко Лариса Олексіївна
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Федотова Тетяна Володимирівна
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Філіппова Інесса Юріївна, Мар’ян Здіслав Степуляк
ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ДІАЛОГ КУЛЬТУР
Фомина Наталья Александровна, Пошехонова Анна Николаевна
СООТНОШЕНИЕ СИМПТОМОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИХ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Цьось Юлія Анатоліївна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Чміль Наталія Сергіївна
ОСОБИСТІСНА ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО МІКОСЕРЕДОВИЩА ДУХОВНОГО ВНЗ ДЛЯ СТУДЕНТА-БОГОСЛОВА
Широкорадюк Лілія Анатоліївна
ЛИХОСЛІВ’Я ЯК ФАКТОР ПСИХОТРАВМИ І ПЕРЕШКОДА СТАНОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ
© inforum.in.ua, 2014 - 2021
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net