Larin Dmytro
THE INFLUENCE OF SOCIAL ISOLATION ON THE PSYCHOLOGICAL STATE OF THE INDIVIDUAL
Бабій Микола Федорович
РІЗНОПЛАНОВІСТЬ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ У ЮНАЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Бакалейко Богдана, Іванашко Оксана
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Боротюк Марія Геннадіївна
ТЬЮТОРИНГ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
Бочкай Анастасія Валеріївна
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Волчок Вікторія
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТЬЮТОРА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Гаврилюк Сергій Ярославович
СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕКТИВОМ ЯК ЗАСІБ АКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА З ПІДЛЕГЛИМИ
Гнатюк Ярослав, Гошовський Ярослав
ТРАВМА ДИТИНСВА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
Голубовський Іван Миколайович, Коць Михайло Онисимович
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Город С. В., Невірець О. С., Іванашко О. Є.
ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ
Гошовська Дарія Тарасівна, Гошовський Ярослав Олександрович
ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ЕКЗИСТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДЕПРИВОВАНОГО ХРОНОТОПУ
Гошовська Дарія , Лесь Василь
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
Гошовський Ярослав, Лукіна Світлана
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Гошовський Ярослав, Тороканець Аліна
СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В ПЕРІОД ЮНОСТІ
Квашук Оксана, Кихтюк Оксана Василівна
ПРОБЛЕМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ ТА ДЕФІЦИТОМ УВАГИ
Кліш Ірина Степанівна, Флячинська Софія
СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАСОБАМИ ІГРОТЕРАПІЇ
Козярська Анастасія Миколаївна
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ
Крючковська Юлія Михайлівна
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ АДАПТАЦІЮ ШКОЛЯРІВ
Ларіна Анастасія Андріївна
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Лукавецька Олена Василівна
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Ляшко Лілія Михайлівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ
Магдисюк Людмила Іванівна, Лесик Марія Михайлівна
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПРИ ШКІЛЬНІЙ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МОЛОДШОГО ВІКУ В НУШ
Мудрак Ігор Аркадійович, Кордунова Наталія Олександрівна, Федчик Наталія Вікторівна
ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Музичук Аліна Леонідівна, Коць Михайло Онисимович
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Невірець О. С., Город С. В., Іванашко О. Є.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Омельчук Олександр Володимирович
СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
Панасюк Анна Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Панасюк Назар Васильович
ФУНКЦІЇ ТА РОЛІ ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
Росинюк Аліна Русланівна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Смоліна Ксенія Вікторівна
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДІ У СЕРЕДНЮ НАВЧАЛЬНУ ЛАНКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Сочин Анна Сергіївна
АУТОАГРЕСІЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Іванашко Оксана Євгенівна, Самолюк Ольга Олексіївна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА В СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Студенчук Анна Вікторівна
РІЗНОВИДИ РОБІТ ПСИХОЛОГА У ШКОЛІ
Хвесик Юлія Юріївна
ПІДЛІТКОВА ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
Шабала Яна Олександрівна
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОКОЛІННЯ Z
Шмарова Наталія Володимирівна
ГЕНЕТИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ ПІДХІД ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПОТЕНЦІЙНИХ МІГРАНТІВ
Кордунова Наталія Олександрівна, Ричко Юлія Миколаївна
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Книш Тетяна Валентинівна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА РІЗНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ
Козак Алла Володимирівна
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДАЧА У ЗВО
Кононович Ангеліна Миколаївна
ТЬЮТОРІНГ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧИХ ЗАНЯТЬ В РАМКАХ ІНКЛЮЗІЇ
Кімлик Альона Олександрівна
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
© inforum.in.ua, 2014 - 2022
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net